Press Gang  Art Direction - Ching Kai

Press Gang

Art Direction - Ching Kai

 Faghag  Art Direction - Ching Kai

Faghag

Art Direction - Ching Kai

 Supervision  Art Direction - Ching Kai

Supervision

Art Direction - Ching Kai

 G. F. E.  Art Direction - Ching Kai

G. F. E.

Art Direction - Ching Kai

 Press Gang  Art Direction - Ching Kai
 An Actress Prepares  Art Direction - Ching Kai
 When The Cold Wind Blows  Art Direction - Ching Kai
 Faghag  Art Direction - Ching Kai
 Building A Character  Art Direction - Ching Kai
 Supervision  Art Direction - Ching Kai
 G. F. E.  Art Direction - Ching Kai

Press Gang

Art Direction - Ching Kai

Faghag

Art Direction - Ching Kai

Supervision

Art Direction - Ching Kai

G. F. E.

Art Direction - Ching Kai

show thumbnails